Język publikacji

Informujemy, że począwszy od numeru 1/2012 w kwartalniku Metody Informatyki Stosowanej publikowane będą wyłącznie artykuły w języku angielskim.