Komisja Informatyki

Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, Komisja Informatyki

Polska Akademia Nauk to ogólnokrajowa, niezależna instytucja naukowa, służąca rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu oraz przyczyniająca się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. PAN funkcjonuje w środowisku naukowym m.in. poprzez Oddziały. W ramach gdańskiego Oddziału PAN, obejmującego swoim zasięgiem cztery północne województwa – pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie, działają komisje z różnych dziedzin nauki, w tym Komisja Informatyki. Jej misją jest pobudzanie aktywności naukowej w regionie oraz integracja środowiskowa naukowców związanych z informatyką. W skład Komisji Informatyki w obecnej kadencji wchodzi 26 uczonych – informatyków reprezentujących uczelnie z wymienionych województw.

Przewodniczący Komisji

dr hab. inż. Alexander Tariov, prof. ZUT

Sekretarz Komisji

dr inż. Jarosław Jankowski

Adres:

Waryńskiego 17
71-310 Szczecin
tel. 091 4876743

E-mail