Metody Informatyki Stosowanej

Kwartalnik Komisji Informatyki PAN Oddział w Gdańsku

Redaktor naczelny:

Antoni Wiliński

Zastępca redaktora naczelnego:

Dariusz Frejlichowski

Sekretarz redakcji:

Piotr Czapiewski

Adres kontaktowy:

ul. Waryńskiego 17
71-310 Szczecin
E-mail