Zakres tematyczny

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje szeroko pojętą informatykę stosowaną, a w szczególności następujące dziedziny:

- Metody sztucznej inteligencji
- Komputerowe modelowanie i symulacja
- Klasyfikacja i analiza danych
- Rozpoznawanie wzorców
- Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
- Inżynieria systemów informatycznych
- Inżynieria oprogramowania
- Architektura systemów komputerowych
- Przetwarzanie równoległe i rozproszone
- Bezpieczeństwo systemów informatycznych
- Technologie internetowe
- Problemy społeczeństwa informacyjnego