Punktacja czasopisma „Metody Informatyki Stosowanej”

Czasopismo Metody Informatyki Stosowanej znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z notą 6 punktów (lista B, poz. 825).

Możliwość komentowania jest wyłączona.